СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

alla-drejko » 23 травня 2011, 19:48

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 278 від 31.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 червня 2000 р.
за N 368/4589
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства транспорту
та зв'язку
N 503 ( z1065-06 ) від 25.05.2006 }

Про затвердження Типових форм квитків на проїзд
пасажирів і перевезення багажу автомобільним
транспортом та Тарифних зон перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на приміських маршрутах

{ Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
на підставі Висновку Міністерства юстиції
N 9/67 ( v9_67323-06 ) від 12.04.2006 }


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
18 лютого 1997 р. N 176 ( 176-97-п ) "Про затвердження Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" та з метою
вдосконалення квиткової системи Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Типові форми квитків на проїзд пасажирів
автомобільним транспортом на маршрутах:
- міжміських - тип I, тип II, тип III, тип IV (додаток 1) -
для проїзду в автобусах з м'якими сидіннями; для проїзду в
автобусах загального типу з вищезазначених форм квитків
вилучаються слова "Сидіння м'які"; розмір квитків - 80 х 200 мм;
колір квитків: тип I - блакитний, тип II - рожевий, тип III -
жовтий, тип IV - салатовий;

- приміських - тип ПА-1, тип ПА-2, тип КТ-1, тип КТ-2, тип
КТ-3 (додаток 2); розмір квитків: типи ПА-1, ПА-2 - 25 х 55 мм,
типи КТ-1, КТ-2, КТ-3 - 160 х 80 мм;
- міських - тип МА-1, тип МА-2, тип МА-3 (додаток 3); розмір
квитків: тип МА-1 - 30 х 50 мм, тип МА-2 - 25 х 30 мм, тип МА-3 -
85 х 50 мм;
- приміських та міських - тип КТ-4 (додаток 4); розмір
квитка - 120 х 80 мм.

Тобто звертати увагу потрібно і на колір квитка!Удачі

Добавлено (23.05.2011, 20:34)
---------------------------------------------
Можливо накази скасовані,але КРУ у нас на колір квитків звертали увагу

Добавлено (23.05.2011, 20:48)
---------------------------------------------
Діюча інструкція!!!!!!!!!!!!!
Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 25 травня 2006 року N 503

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 вересня 2006 р. за N 1065/12939
Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та з метою вдосконалення нормативно-правової бази галузі транспорту і приведення її у відповідність до чинного законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Типові форми квитків на проїзд пасажирів на маршрутах загального користування:
1.1.1 міжміських - тип I, тип II, тип III, тип IV - для проїзду в автобусах загального типу; розмір квитків - 80 х 200 мм; колір квитків: тип I - блакитний, тип II - рожевий, тип III - жовтий, тип IV - салатовий (додаток 1);
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 156
З нами з: 10 квітня 2011, 20:57
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Хмельницкая область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

на_та » 24 травня 2011, 07:37

Возмещение собственных средств, использованных в командировке
В соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минфина от 13.03.98 г. № 59, расходы на командировку возмещаются только при наличии документов в оригинале, удостоверяющих стоимость этих расходов, а именно транспортных билетов или транспортных счетов (багажных квитанций), в том числе электронных билетов при наличии посадочного талона и документа об уплате по всем видам транспорта, в том числе чартерных рейсов, счетов, полученных из гостиниц (мотелей) или от других лиц, предоставляющих услуги по размещению и проживанию командированного работника, в том числе бронированию мест в местах проживания, страховых полисов и т. п. Расходы, понесенные в связи с командировкой, не подтвержденные соответствующими документами (кроме суточных расходов), работнику не возмещаются.
В свою очередь пп. 170.9 Налогового кодекса Украины определен порядок налогообложениясумм излишне израсходованных средств, полученных плательщиком налогов (физическим лицом) на командировку или под отчет, не возвращенных в установленный срок, и определен срок представления такого отчета. :

Добавлено (24.05.2011, 08:37)
---------------------------------------------
«….170.9. Налогообложение суммы излишне израсходованных средств, полученных налогоплательщиком на командировку или под отчет, не возвращенной в установленный срок.
170.9.1. Налоговым агентом налогоплательщика во время налогообложения суммы, выданной налогоплательщику под отчет и не возвращенной им в течение установленного подпунктом 170.9.2 настоящего пункта срока, является лицо, выдавшее такую сумму, а именно:
а) на командировку — в сумме, превышающей сумму расходов налогоплательщика на такую командировку, рассчитанной согласно разделу ІІІ настоящего Кодекса;
б) под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет выдавшего их лица — в сумме, превышающей сумму фактических расходов налогоплательщика на выполнение таких действий.
Для целей настоящего пункта в сумму превышения не включаются и не облагаются налогом документально подтвержденные расходы, осуществленные за счет наличных или безналичных средств, предоставленных налогоплательщику под отчет работодателем на организацию и проведение приемов, презентаций, праздников, развлечений и отдыха, приобретение и распространение подарков, в границах предельного размера таких расходов, предусмотренного в разделе ІІІ настоящего Кодекса, осуществленных таким налогоплательщиком и/или другими лицами с рекламными целями.
Сумма налога, начисленная на сумму такого превышения, удерживается лицом, выдавшим такие средства, за счет любого налогооблагаемого дохода (после его налогообложения) налогоплательщика за соответствующий месяц, а в случае недостаточности суммы дохода — за счет налогооблагаемых доходов следующих отчетных месяцев до полной уплаты суммы такого налога.

Добавлено (24.05.2011, 08:37)
---------------------------------------------
В случае если налогоплательщик прекращает трудовые или гражданско-правовые отношения с лицом, выдавшим такие средства, сумма налога удерживается за счет последней выплаты налогооблагаемого дохода во время проведения окончательного расчета, а в случае недостаточности суммы такого дохода непогашенная часть налога включается в налоговое обязательство налогоплательщика по результатам отчетного (налогового) года.
Если полное удержание такой суммы налога невозможно в результате смерти налогоплательщика или признания его судом безвестно отсутствующим либо объявления его судом умершим, такая сумма удерживается во время начисления дохода за последний для такого налогоплательщика налоговый период, а в непогашенной части признается безнадежной к уплате.
170.9.2. Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по форме, установленной центральным органом государственной налоговой службы, до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором налогоплательщик:
а) завершает такую командировку;
б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по доверенности и за счет лица, выдавшего средства под отчет.
При наличии излишка израсходованных средств их сумма возвращается налогоплательщиком в кассу или зачисляется на банковский счет выдавшего их лица до или во время представления указанного отчета.
170.9.3. Действие настоящего пункта распространяется также на расходы, связанные с командировкой или выполнением некоторых гражданско-правовых действий, оплаченные с использованием корпоративных платежных карточек, дорожных, банковских или именных чеков, других платежных документов, с учетом следующих особенностей:
а) в случае если во время служебных командировок командированное лицо — налогоплательщик получило наличность с применением платежных карточек, оно подает отчет об использовании выданных на командировку средств и возвращает сумму излишне израсходованных средств до окончания третьего банковского дня после завершения командировки;
б) в случае если во время служебных командировок командированное лицо — налогоплательщик применило платежные карточки для проведения расчетов в безналичной форме, а срок представления налогоплательщиком отчета об использовании выданных на командировку средств не превышает 10 банковских дней, при наличии уважительных причин работодатель (самозанятое лицо) может его продлить до 20 банковских дней (до выяснения вопроса в случае выявления расхождений между соответствующими отчетными документами)….»
Вместе с тем ГНАУ указывает на то, что вопросы правомерности использования собственных наличных средств работниками предприятия для решения производственных (хозяйственных) вопросов относятся к имущественным отношениям между субъектом хозяйствования и работником и регулируются Гражданским кодексом Украины.
Письмо Минфина от 18.04.11 г. № 31-07230-16-29/10161.
таня 18121963
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 19:24
Звідки: Снигиревка
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Николаевская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

masya » 24 травня 2011, 16:59

Получается по этим командировкам интереснейшая ситуация, человек поехал в командировку - наказ есть, командировочного нету- кадры наотрез отказываются вести и вот согласно постановы №98 от 02.02.2011
7. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам,
які направляються у відрядження підприємствами, установами та
організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтвердних документів
відшкодовуються:
1) витрати:
на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання
транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за
місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті);
на оплату вартості проживання у готелях (мотелях), інших
житлових приміщеннях;
Получается,что если нет билетов в оба конца суточные не выплачиваются , тогда стоит вопрос о заработной плате в дни командировок, ее мы тоже не имеем право платить? наши крушники подтвердили,что заработная плата за эти дни если насчитать, будет считаться - безпідставно нарахованою loony

Добавлено (24.05.2011, 17:59)
---------------------------------------------
забыла добавить и билетов нету, ездил своим транспортом
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 230
З нами з: 14 лютого 2011, 21:39
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

на_та » 27 травня 2011, 10:15

А у нас наоборот, выдают для "подстраховки" командировочное. Были случаи ,что теряли билеты и т.д. мы не оплачивали ,та же ситуация и сейчас , но это не значит ,что если нет билетов - суточные не оплачиваються, в конце концов результат командировки должен быть,может докладные записки писать начнём biggrin , ещё думаем : "...Расходы, понесенные в связи с командировкой, не подтвержденные соответствующими документами (кроме суточных расходов), работнику не возмещаются..."

Добавлено (27.05.2011, 11:15)
---------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ :
ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ВІДРЯДЖЕННЯ: РОЗ’ЯСНЮЄ МІНФІН

Мінфін у листі від 14.03.2011 р. № 31-18030-07-10/6681 розглянув питання щодо продовження строку відрядження та повідомив таке.

Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59, направлення працівника підприємства (установи, організації) у відрядження здійснюється керівником цього підприємства або його заступником та оформляється наказом (розпорядженням) із зазначенням строку перебування такого працівника у відрядженні.

При цьому з дозволу керівника може братися до уваги вимушена затримка у відрядженні з не залежних від працівника причин за наявності підтвердних документів в оригіналі.

Рішення про продовження строку відрядження керівник приймає після прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи на підставі його доповідної записки. Таке рішення необхідно оформити відповідним наказом (розпорядженням) керівника підприємства.

Видача працівнику додаткової суми коштів на те саме відрядження може здійснюватися відповідно до рішення керівника підприємства на підставі доповідної записки відрядженого працівника (факсограми).
таня 18121963
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 19:24
Звідки: Снигиревка
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Николаевская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

masya » 29 травня 2011, 22:28

Согласно инструкции N 59 від 13.03.98 в п. 4 ....... Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами..... Согласно постановы №98 от 02.02.2011 в п. 7 идет перечень подтверждающих документов и как раз теперь командировочное удостоверение к этому перечню не относится, основными документами есть наказ и все то,что перечислено в п.7 постановы, если билетов нет нет оплаты и суточных, из этого вытекает и оплата з/п за эти дни. И вообще сейчас законы так пишут,что нужно следствие вести как колобки smile т
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 230
З нами з: 14 лютого 2011, 21:39
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

на_та » 30 травня 2011, 08:48

И кому это будет надо , такие командировки, если начальник в область на служебной машине,3 раза в неделю,через день,какие могут быть билеты ?????? Один выход : не писать приказ, т.е не проводить командировку, абсурд...............

Добавлено (30.05.2011, 09:48)
---------------------------------------------
Наши Законы - песня..........
таня 18121963
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 19:24
Звідки: Снигиревка
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Николаевская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

masya » 30 травня 2011, 10:40

на_та, С руководителем проще, в наказе указать номер машины и подтверждение путевой лист
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 230
З нами з: 14 лютого 2011, 21:39
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

на_та » 01 червня 2011, 12:06

В продолжение сообщения #16 : "Бюджетна бухгалтерія " повідомляє :

"13.05.2011 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України» від 19.04.2011 р. № 3231-VI (далі — Закон № 3231). Зокрема, ст. 121 КЗпП доповнено новим абзацом четвертим такого змісту: «Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку».

Це означає, що з 13.05.2011 р. період перебування працівника у відрядженні оплачується відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, тобто дні відрядження оплачуються як і решта робочих днів місяця. Якщо ж розмір заробітної плати виявиться менше середнього заробітку працівника, то період перебування у відрядженні оплачується за середнім заробітком.

Добавлено (01.06.2011, 13:06)
---------------------------------------------
masya, да,полностью согласна с Вами, это если на нашей машине (есть бензин smile ),
а если с коллегами из другой организации ,на их авто ?
Вот завтра буквально начальник едет с коллегами в область,и не получит командировочные (как ему это понравиться angry ),
т.к. в конце мая казна не приняла документы на оплату аванса , на основании приказа, - ДЕБИТОРЫ НАМ НЕ НУЖНЫ,
а июнь начался и что : уже на успеваем проплатить аванс это первое,а второе и не имеем права по факту оплатить т.к нет подтверждающих документов ......
таня 18121963
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 19:24
Звідки: Снигиревка
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Николаевская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

GalinaT » 01 червня 2011, 18:07

На підставі якого нормативного акту казначейство не прийняло документи ?
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 179
З нами з: 14 лютого 2011, 20:09
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

alla-drejko » 01 червня 2011, 18:27

А ще запитання з приводу добових!Якщо є білет тільки в одну сторону,наприклад,до місця призначення,а назад добирались ,як зазначила на_та з колегами на їх авто,як в такому випадку оплачувати добові?
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 156
З нами з: 10 квітня 2011, 20:57
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Хмельницкая область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

GalinaT » 01 червня 2011, 18:34

Аналогічно.Яка різниця чим добирались - добові - є добові
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 179
З нами з: 14 лютого 2011, 20:09
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

alla-drejko » 01 червня 2011, 18:44

Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та відповідним первинним документом. За відсутності наказу добові витрати не виплачуються.
Таким чином, тепер підставою для виплати добових є:
1) наказ керівника про направлення у відрядження. Зауважимо, що в ньому має бути чітко зазначено дату вибуття у відрядження та прибуття до місця постійної роботи;
2) первинні документи (наприклад, проїзні квитки).
На скільки я зрозуміла,то обов"язковими до виконання є цих два пункти:наказ і білети. Наведу приклад витягу з наказу про відрядження по моїй установі:
Про направлення
у відрядження
наказую:
1.Відрядити Воронова Валерія Олексійовича,вчителя математики,в м.Хмельницький строком на 1 день,20.05.2011р.,з метою участі в семінарі-тренінгу координаторів програм з інформаційно-комунікаційних технологій("Партнерство у програмі""Цифрові технології").
2.Воронову В.О. після повернення з відрядження звітувати щодо виконання поставленого завдання та щодо сум використаних коштів у порядку та строках,передбачених законодавством.
3.Головному бухгалтеру Дрейко А.В. відшкодувати витрати Воронову В.О.,здійснені у відрядженні відповідно до оригіналів наданих документів,а також добові за зазначений період.
ПІДПИС ДИРЕКТОРА
Може я щось не врахувала ?!
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 156
З нами з: 10 квітня 2011, 20:57
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Хмельницкая область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

GalinaT » 01 червня 2011, 19:13

Ви маєте на увазі,що якщо немає білетів в обидві сторони - то добові взагалі не виплачуються?
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 179
З нами з: 14 лютого 2011, 20:09
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

alla-drejko » 01 червня 2011, 19:37

Виходить так!

Добавлено (01.06.2011, 20:37)
---------------------------------------------
Може ж бути ситуація:працівника напривили у відрядження ,але він запізнився на потяг і не поїхав у відрядження, по телефону узгодив робочі моменти (бо ж посвідчення з печатками відмінили)і через два дні прийшов на роботу,відзвітував що білети загубив,а от добові він з радістю отримає, а якщо таких поїздок в нього 5 за місяць?Тому вважаю ,що білети і виконують функцію колишнього посвідчення з відмітками вибув(білет туди) і прибув (білет назад)
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 156
З нами з: 10 квітня 2011, 20:57
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Хмельницкая область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

GalinaT » 01 червня 2011, 19:48

Не думаю,що білет - то панацея. У нас в маршрутних таксі їх рулонами можна взяти яких хочеш номіналів і яких хочеш кольорів
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 179
З нами з: 14 лютого 2011, 20:09
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

masya » 01 червня 2011, 20:18

Не важно каким путем но билет туда и обратно должен быть
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 230
З нами з: 14 лютого 2011, 21:39
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

GalinaT » 01 червня 2011, 21:15

Значить будуть wink
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 179
З нами з: 14 лютого 2011, 20:09
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

на_та » 02 червня 2011, 08:17

GalinaT, відмови не було ,все на словах ,(ми не ризикуємо щось доводити в казні,тільки нам на шкоду), на підставі,що ,цитую казну : " нам не треба на перше число дебіторська заборгованість,ви що - 90 грн ,це смішно,мені в журнал записуй,потім пояснюй, що це за сума, мене начальник не зрозуміє і ви своєму поясніть, навіщо вам неприємності" Ми й погодились,тому,що неприємності ,в першу чергу з казною, нам не потрібі,та ще й з нашою angry >( angry >( angry >( angry >( Буду крайня я : якщо перевірка - не проавансовано. Як себе вести в такій ситуації ????????????????

Добавлено (02.06.2011, 08:29)
---------------------------------------------
Может и будут билеты,но каким путём,т.е.мы заранее знаем что билетов быть не должно,а они есть ! И их нужно возместить как расходы- они вносяться в перечень по отчёту. Опять нарушение - до поры до времени.......

Добавлено (02.06.2011, 09:17)
---------------------------------------------
Коллеги, для себя и в дальнейшей работе ,моё решение такое по поводу суточных опираясь на "Інструкцію про службові відрядження в межах України та за кордон " п.16 :... "16. Окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження, є добові витрати(витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи, понесені у зв'язку з таким відрядженням). Суми добових витрат для
працівників підприємств затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 ( 98-2011-п ).
Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту...."
таня 18121963
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 210
З нами з: 31 березня 2011, 19:24
Звідки: Снигиревка
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Николаевская область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

masya » 02 червня 2011, 15:31

Раньше подтверждающим документом для суточных было командировочное удостоверение а теперь я согласна с alla-drejko, эту роль взяли на себя билеты.

Добавлено (02.06.2011, 16:29)
---------------------------------------------
Раньше подтверждающим документом для суточных было командировочное удостоверение а теперь я согласна с alla-drejko, эту роль взяли на себя билеты.

Добавлено (02.06.2011, 16:31)
---------------------------------------------
Раньше подтверждающим документом для суточных было командировочное удостоверение а теперь я согласна с alla-drejko, эту роль взяли на себя билеты.
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 230
З нами з: 14 лютого 2011, 21:39
Звідки: Кривой Рог
Дякував (а): 1 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Днепропетровская Область

СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ

GalinaT » 04 червня 2011, 12:04

на_та, Ви абсолютно праві,що при перевірці ваша буде вина,що при наявності коштів на рахунку ви не проавансували відрядні.а яка проблема може бути в казні при Дт по 1140? Проблеми виникають при простроченій Дт.
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 179
З нами з: 14 лютого 2011, 20:09
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Львовская область

Поперед.ДаліХто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей