Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Брусенцова Яна » 13 серпня 2014, 12:30

Державною фінансовою інспекцією України було видано лист від 10.06.2014 р. № 25-14/677 "Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки".
Сподіваємося, він буде цікавий тим, хто ще не мав змоги з ним ознайомитися.

<...>
На виконання доручення Міністра фінансів України за дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України <...> Державна фінансова інспекція України розглянула звернення <...> щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки й висловлює свою позицію з порушених питань.
1. Питання списання бюджетними установами зношеної техніки регулюється, серед іншого, такими нормативно-правовими актами: законами України "Про управління об'єктами державної власності", "Про відходи", "Про металобрухт", Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. N 1314 (далі - Порядок N 1314), наказом Головного управління Державного казначейства України і Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. N 125/70 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання" <...>; про відходи, що містять дорогоцінні метали, - також постановою Уряду від 15.03.99 р. N 383 "Питання переробки брухту та відходів, що містять дорогоцінні метали", Інструкцією про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженою наказом Мінфіну від 06.04.98 р. N 84 (у редакції наказу Мінфіну від 28.11.2012 р. N 1230) <...> (далі - Інструкція N 1230).
Відповідно до абз. 1 п. 4 Порядку N 1314 списанню підлягає майно, яке не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам або організаціям і щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільно), якщо таке майно морально або фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням, або пошкоджене в результаті аварії чи стихійного лиха і відновленню не підлягає, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача. Згідно з абз. 3 п. 4 Порядку N 1314 морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.
Пунктом 9 Порядку N 1314 визначено, що для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості його використання в інший спосіб, а також для оформлення документів на списання майна створюється комісія зі списання майна, до компетенції якої згідно з п. 13 Порядку N 1314 віднесено в тому числі встановлення конкретних причин списання майна, можливостей використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню; здійснення контролю за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначення їх кількості, ваги та контроль за здаванням на склад і оприбутковуванням на відповідних балансових рахунках. При цьому відповідно до абз. 2 п. 7.10 Інструкції N 1230 вміст дорогоцінних металів у брухті та відходах може визначатися за паспортами, формулярами, етикетками чи іншими документами.
Згідно з п. 14 Порядку N 1314 за результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються: акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, акти технічного стану майна, що пропонується до списання, акти на списання майна, інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності)). Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб'єкта господарювання.
2. Щодо можливості ліквідувати комп'ютери власними силами. Згідно з ч. 1 ст. 8 Закону України "Про відходи" відходи є об'єктом права власності. Пунктами "д" і "є" ст. 17 Закону України "Про відходи" встановлено обов'язок забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної безпеки, здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передання їх іншим споживачам або підприємствам, установам і організаціям, які займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів.
Згідно з п. 7.5 Інструкції N 1230 забороняється знищувати, викидати, здавати у брухт кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали, без попереднього вилучення з них електрорадіоелементів, деталей, вузлів, блоків тощо із вмістом дорогоцінних металів з одночасним їх оприбуткуванням відповідно до законодавства України. Згідно з п. 7.7 Інструкції N 1230 підприємствам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок державного бюджету, забороняються безоплатне передавання техніки, апаратури, приладів та інших виробів, які містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння і підлягають списанню, а також реалізація їх за цінами нижче вартості дорогоцінних металів (з урахуванням вартості переробки), що містяться в них. Відповідно до п. 7.9 Інструкції N 1230 за наявності централізованих пунктів збирання і демонтажу техніки, апаратури, приладів та інших виробів вони передаються до цих пунктів без демонтажу цілим комплектом.
3. Щодо підприємств, які займаються утилізацією комп'ютерної техніки. Відповідно до абз. 2 ст. 1 Закону України "Про металобрухт" металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність унаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів та їх сплавів. Згідно зі ст. 4 зазначеного Закону операції з металобрухтом (заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів) здійснюються тільки спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" збирання, облік і здавання відходів та брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які утворюються в процесі виробництва, здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності в порядку, визначеному законодавством України. Збирання і первинна обробка відходів та брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння здійснюються суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.
Таким чином, власник металобрухту самостійно обирає підприємство для передання йому на утилізацію списаної комп'ютерної техніки з числа тих, що мають відповідні ліцензії на провадження таких видів діяльності.
Водночас інформуємо, що згідно зі ст. 22 Закону України "Про відходи", абз. 2 п. 1 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 р. N 452/2011, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері поводження з відходами є Мінприроди.
4. Щодо документів, які підтверджують факт утилізації. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 208 Цивільного кодексу України правочини між юридичними особами повинні здійснюватися у письмовій формі. Згідно з п. 7.12 Інструкції N 1230 брухт і відходи із вмістом дорогоцінних металів передаються на переробні підприємства на підставі договорів купівлі-продажу (реалізації) або на умовах давальницької сировини для виконання послуги переробки, укладених у письмовій формі.
Отже, передання комп'ютерної техніки на утилізацію підтверджується договором, укладеним із суб'єктом господарської діяльності, який має відповідну ліцензію, і документами, що свідчать про виконання договору.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 954
З нами з: 03 лютого 2014, 07:44
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: Харків

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

ANNA6724 » 14 серпня 2014, 10:02

Це стосується і майна вартістю за одиницю до 5000 грн.?
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 10:32
Звідки: Сумы
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Сумская область

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Матвєєва Вікторія » 14 серпня 2014, 13:25

Це стосується комп`ютерної техніки, яка є основним засобом, тобто вартість більше 2501 грн.
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 134 раз.
Регіон: Харків

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

ANNA6724 » 10 грудня 2014, 16:24

Чи необхідно для списання комп"ютера акт перевірки технічного стану (дорогоцінні метали відсутні), виданий підприємством яке спеціалізується на ремонті комп"ютерів? Дякую
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 10:32
Звідки: Сумы
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Сумская область

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Матвєєва Вікторія » 11 грудня 2014, 12:06

Так, перш ніж списати комп’ютер, необхідно звернутися до сервісного центру або до підприємства, яке займається ремонтом такої техніки та отримати технічний висновок.
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 134 раз.
Регіон: Харків

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

ANNA6724 » 11 грудня 2014, 13:05

А це стосується тільки основних засобів чи й інших необоротних метеріальних активів (рахунок 113)?
Аватар користувача
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 116
З нами з: 19 вересня 2014, 10:32
Звідки: Сумы
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Сумская область

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Матвєєва Вікторія » 11 грудня 2014, 14:03

Насамперед нагадаю, що механізм списання об’єктів державної власності, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), основ¬них засобів та інших необоротних матеріальних активів, визначений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою КМУ від 08.11.2007 р. № 1314 (далі — Порядок № 1314).
Давайте почитаємо, що сказано з вашого питання у Порядку № 1314.
Для встановлення факту непридатності майна та неефективності проведення його ремонту чи неможливості використання в інший спосіб, а також для оформлення документів на списання утворюється комісія із списання майна. Головою такої комісії зазвичай є заступник керівника установи, а членами головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб, а також залучені за вимогою вищої за рівнем організації її представники та інші фахівці (п. 9 Порядку № 1314).
Отримання висновку експерта у відповідній сфері діяльності є обов’язковим лише під час списання автомобілів, котлів, підйомників та іншого обладнання, яке знаходиться під наглядом державних інспекцій. У решті ж випадків для встановлення факту непридатності та неефективності проведення ремонту майна висновок експерта не потрібен. Це випливає з положень пп. 10 та 11 Порядку № 1314.
Водночас до складу комісії зі списання у разі потреби можуть залучатися спеціалісти, компетентні у відповідній галузі. Якщо у штаті установи відсутні фахівці відповідного напрямку або кваліфікації, а члени комісії не володіють достатніми знаннями та навич¬ками для об’єктивної оцінки стану об’єктів основ¬них засобів, має сенс запросити такого фахівця зі сторони. Причому жодних обмежень щодо того, хто може бути експертом у питаннях зі списання державного та комунального майна (окрім об’єктів, які знаходяться під наглядом державних інспекцій), чинним законодавством не передбачено.
Тому при списанні певних видів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів комісія може самостійно прийняти рішення про те, що об’єкт обліку непридатний для подальшого використання. Наприклад, для списання меблі ( яка може обліковуватися на субрахунку 113) немає необхідності отримувати експертний висновок. А от якщо вийшла з ладу комп’ютерна техніка чи складні електропобутові предмети, то з цього питання потрібно звертатися до фахівців.
Для відповіді на ваше запитання пропоную вам скористатися нашими матеріалами, в яких детально було висвітлено всі нюанси списання різного майна бюджетних установ:
— «Нюанси списання майна: відповідаємо на ваші запитання» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 34);
— «Перевірка стану збереження майна бюджетних установ» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 35);
— «Порядок списання меблів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 44);
— «Питання списання основних засобів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 47);
— «Облік спецодягу та взуття» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 1);
— «Заміна сантехніки: відображаємо правильно» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 3);
— «Як сформувати комісію зі списання запасів» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 7);
— «Списуємо автомобіль: чи потрібний сторонній експерт» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 22);
А якщо в цьому переліку матеріалів ви не знайдете відповіді на своє запитання, засмучуватися не варто. Адже ви можете сміливо заставити запитання на форумі або надіслати його до редакції газети «Бюджетна бухгалтерія» на електронну адресу - bb@id.factor.ua. Ми обов’язково вам допоможемо!
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 134 раз.
Регіон: Харків

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Finansist2832 » 14 лютого 2015, 09:51

Якщо можна, прошу висловити думку щодо порядку оформлення господарської операції по вилученню елементу (плата з мікросхемами, оціночна вартість 500 грн.) з телекомунікаційної шафи (вартістю 500 тис.грн.) якщо шафа в цілому продовжує виконувати свої функції, а вилучення елементу потрібне для інтеграції його в іншу телекомунікаційну шафу. Чи необхідно списувати при такий операції всю шафу і знову ставити її на облік за ціною 499 500 грн.?
Крім того, прошу зорієнтувати де можна знайти посилання за якою формою первинного документу здійснюється внутрішня передача основних засобів, адже згідно з поясненням до форми ОЗ-1 (спільний наказ ДКУ та ДКСтатистики №125/70,02.12.1997) така форма складається при прийманні ОЗ з іншої установи)
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2015, 11:10
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Киев

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Матвєєва Вікторія » 16 лютого 2015, 14:42

У Вашій ситуації має місце вилучення комплектуючої частини з обладнання. При цьому така запчастина не обліковувалась окремо на балансі установи.
У разі якщо така телекомутаційна шафа придатна для подальшого використання, то я не бачу підстав для її списання з балансу.
Інша справа, якщо така шафа непридатна для використання. Тоді доцільно її списати з балансу, розібрати запчастини. А ті запчастини, які установа може використати, оприбуткувати на баланс.
Свого часу Держказначейство у листі від 11.11.2010 р. № 17-04/2828-21196 зазначало: якщо потрібно списати непридатний до подальшої експлуатації монітор як такий, що не підлягає відновлювальному ремонту, та, який належить до складу комп’ютерного комплексу, установі доведеться списати з балансу весь комп’ютерний комплекс, незважаючи на те, що решта частин такого комп’ютерного комплексу (системний блок, клавіатура та миша) ще може деякий час використовуватися для потреб установи.
Але у Вас інша ситуація.

Тепер щодо документального оформлення. На мою думку доцільно скласти Акт про вилучення запасної частини з записом до Інвентарної картки (у разі якщо об*кт не списується) , а також акт встановлення комплектуючої частини з відповідним записом до Інвентарної картки.Внутрішню передачу основних засобів оформлюють накладними, які підписуються керівником установи. Подивіться на зворотній бік Інвентарної картки,де наводиться інформація про внутрішнє переміщення. Як бачите, підставою є – саме накладна.
Востаннє редагувалось Матвєєва Вікторія в 16 лютого 2015, 16:26, всього редагувалось 2 разів.
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 134 раз.
Регіон: Харків

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Finansist2832 » 16 лютого 2015, 15:00

Вікторія, я дуже вдячний Вам за висловлену думку, але якщо можна хотів би трохи ускладнити завдання :roll: справа в тім, що вилучену запасну частину необхідно на постійній основі передати іншій юридичній особі...Що порадите в цьому випадку?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2015, 11:10
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Киев

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Матвєєва Вікторія » 16 лютого 2015, 15:21

Ой, як все цікаво. Може вже напишите, як воно там все є, годі вже грати кошки-мишки ;)
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 134 раз.
Регіон: Харків

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Finansist2832 » 16 лютого 2015, 15:51

:D це все :D То що, всеж таки розукомплектовувати шляхом списання?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2015, 11:10
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Киев

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Матвєєва Вікторія » 16 лютого 2015, 15:59

Такі схоже на те
Аватар користувача
Коронована особа
Коронована особа
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
Дякував (а): 4 раз.
Подякували: 134 раз.
Регіон: Харків

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Finansist2832 » 16 лютого 2015, 16:13

Дуже дякую Вам за Вашу думку і оперативність реагування на запитання :)
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 6
З нами з: 11 лютого 2015, 11:10
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Киев

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

nickbmw » 23 грудня 2015, 11:18

Всім привіт! Потрібна допомога у вирішенні питання щодо списання обладнання, а саме: компютерна техніка, побутова техніка та медичне обладнання. Підскажіть чи потрібно висновок незалежного ескперта (технічне заключення) але маємо свої служби електриків, компютерщиків та медтехніки і вони пишуть внутрішній акт технічного стану.
Якщо вартість цих ОЗ до 10 тис.грн. і ми списуємо без погодження вище стоящої організації
і на які документи посилатися коли прийде перевірка з ДФІ
Дякую за допомогу!
Аватар користувача
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 23
З нами з: 21 травня 2014, 09:01
Звідки: Киев
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Киев

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

ivankv » 12 липня 2016, 17:17

Всім привіт! Потрібна допомога у вирішенні питання щодо списанняобладнання, а саме: компютерна техніка, побутова техніка та медичне обладнання. Підскажіть чи потрібно висновок незалежного ескперта (технічне заключення) але маємо свої служби електриків, компютерщиків та медтехніки і вони пишуть внутрішній акт технічного стану.
Якщо вартість цих ОЗ до 10 тис.грн. і ми списуємо без погодження вище стоящої організації
і на які документи посилатися коли прийде перевірка з ДФІ
Дякую за допомогу!
Так само цікавить дане питання
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23 липня 2015, 17:58
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Регіон: Закарпатская область

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

Black_Tasha » 25 липня 2016, 14:09

Добрий день. Як правильно списати і які проводки, якщо на балансі рахується Персональний комп'ютер (експлуатація з 2004р.), але з нього списується лише системний блок (монітор), цін на окремі комплектуючі немає, лише загальна вартість ПК. Дякую
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 20
З нами з: 27 квітня 2016, 12:25
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Хмельницкая область

Списання джерело безперебійного живлення

annayandex » 24 жовтня 2016, 13:32

Доброго дня! Допоможіть будь-ласка! З рахунку 113 списуємо джерело безперебійного живлення для  комп’ютера  згідно дефектного акту . Таке питання: як правильно оприбуткувати і утилізувати акумуляторну  батарею і електронний модуль ( які метали там присутні), якщо можно, то згідно з якими нормативно-правовими актами???
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25 квітня 2016, 10:05
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Донецкая область

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

OLeh_96 » 19 квітня 2017, 13:42

annayandex, доброго дня! а скажыть чи можемо ми електро прилади списати власними силами, на основы актыв зброблених нашим електриком?
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12 квітня 2017, 08:17
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Черкасская область

Re: Щодо списання бюджетними установами комп'ютерної техніки

EVGENIY » 19 квітня 2017, 13:46

OLeh_96 написав:annayandex, доброго дня! а скажыть чи можемо ми електро прилади списати власними силами, на основы актыв зброблених нашим електриком?

На мишке колёсико можно покрутить чуток и увидеть вот это
viewtopic.php?f=158&t=860&p=74509#p4777
Аватар користувача
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 29 липня 2010, 00:27
Звідки: Харків
Дякував (а): 90 раз.
Подякували: 986 раз.
Регіон: Харьковская область

ДаліХто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей