Хто подає декларації?

Хто подає декларації?

Козіна Віра » 03 лютого 2015, 08:52

Декларація за 2014 рік заповнюється і подається особами, зазначеними у п. 1 і п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4, та особами, зазначеними в абз. 1 ч. 1 ст. 11 Закону № 3206 (далі — суб’єкт декларування, декларант), за місцем роботи (служби).
Основна "прив'язка" до необхідності подавати декларації - не тільки статус установи (організації, підприємства), у якій працює потенційний декларант, а й його особистий статус як працівника.

Антикорупційні декларації подають в основному (крім специфічних суб'єктів, таких як судді, депутати тощо) посадові особи.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну службу» посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
У ст. 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» зазначено, що посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Однак вже другий рік до суб’єктів декларування, згідно з п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 3206 віднесені посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 цієї статті.

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст. 81 Цивільного кодексу України).

Відповідно до абз. 6 п.п. 5 п. 3 розділу «Загальні положення» Методичних рекомендацій «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування», опублікованих Міністерством юстиції України 09.10.13 р., для застосування вимог антикорупційного законодавства під «посадовими особами» розуміють працівників, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Чи є бюджетник посадовою особою?

Козіна Віра » 03 лютого 2015, 09:02

У попередньому пості я зачепила досить складне питання. З минулого року усі посадові особи юридичних осіб публічного права вважаються суб'єктами антикорупційного декларування.

Статус держслужбовців, суддів, посадових осіб місцевого самоврядування, як суб'єктів корупційної відповідальності, а отже, і суб'єктів декларування, чітко визначений.

А як бути із визначенням статусу працівників комунальних та державних закладів, підприємств та установ? Це дуже важливо - відповідь на це питання визначає межі відповідальності, додаткові права та обов'язки!

У тому числі від того, чи є працівник посадовою особою, буде залежати, чи треба йому подати антикорупційну декларацію і чи несе він відповідальність за її неподання.

Як вже згадувалося, У Методичних рекомендаціях мМнюсту у підрозділі «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування», опублікованих 09.10.13 р., для застосування вимог антикорупційного законодавства під «посадовими особами» розуміють працівників, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Для визначення «організаційно-розпорядчих» та «адміністративно-господарських обов’язків» Мін’юст пропонує використовувати постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» від 26.04.2002 р. № 5. Згідно з цією Постановою:

Організаційно-розпорядчі обов’язки — це обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідувачі відділів, лабораторій, кафедр), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов’язки — це обов’язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реа­лізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідувачів складів, магазинів, майстерень, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та конт­ролерів тощо.

Важливо! Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов’язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов’язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.

Важливо! Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов’язки.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

user » 17 лютого 2015, 13:04

1.Як довести до відома працівників бюджетної установи що вони повинні подати декларації? Чи потрібно видавати наказ і знайомити?
2. Що робити коли хтось відмовляється подати декларацію?
3. Що робити якщо хтось з членів сім'ї(сестра) відмовляється надати відомості про свої доходи?
Мешканець
Мешканець
 
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Звідки: Полтава
Дякував (а): 46 раз.
Подякували: 39 раз.
Регіон: Полтавская Область

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Козіна Віра » 17 лютого 2015, 13:46

Дякую одразу за 3 запитання. Всі актуальні, згідна!

1. Жорстких вимог щодо вжиття керівництвом установи заходів з протидії корупції (а саме до них належить обов'язок керівника установи чи уповноваженої особи організувати деклараційну кампанію та повідомити суб'єктів декларування про відповідальність за порушення вимог фінансового контролю) у Законі немає. Тому: розпорядчий акт керівника, розвішування оголошень по устнові, підписи під розпорядчим актом про ознайомлення, повідомлення на нарадах - усе згодиться. Спосіб інформаування посадовців краще обирати залежно від розміру установи, кількості структурних підрозділів тощо.
2. У випадку, коли особа не подала декларацію у встановлений законом строк, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції згідно з Постановою КМУ № 706 від 04.09.13 р. та актом, який ви мали затвердити у себе на виконання цієї постанови, у строк до 22 квітня (через 15 робочих днів після завершення строку подання декларацій) надає керівнику установи відповідний звіт, у якому має міститися перелік осіб, які порушили вимоги фінансового контролю. Керівник або уповноважена особа установи зобов'язаний повідомити про ці факти у територіальний підрозділ прокуратури, на території юрисдикції якого зареєстрована установа. повідомлення про факти порушення вимог антикорупційного законодавства - це обов'язок, а не право, а тому за неповідомлення може також наступати адміністративна відповідальність. Для "мотивування" ваших працівників до подання декларацій про цю обставину краще також повідомляти при оповіщенні про терміни та умови деклараційної кампанії.
3. Щодо відмови родича надавати інформацію - відповім окремо у наступному пості, бо це дуже поширене запитання, треба, щоб його змогли легко знайти.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Чи є головний бухгалтер бюджетної установи декларантом

АnnaKramar » 12 березня 2015, 16:01

1.Чи є головний бухгалтер бюджетної установи суб`єктом, що має подавати декларацію про доходи?
2. 14.03.2014 року була прийнята на посаду головного бухгалтера, а до того отримувала допомогу по безробіттю. Чи повинна я включати до суми своїх доходів допомогу по безробіттю? Якщо так, то де і як можна отримати, на вашу думку, дану інформацію?
Заздалегідь дякую за відповідь.
Новачок
Новачок
 
Повідомлень: 3
З нами з: 16 березня 2014, 17:04
Звідки: Винница
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Винницкая Область

Re: Чи є головний бухгалтер бюджетної установи декларантом

Козіна Віра » 12 березня 2015, 16:05

1. Так, головний бухгалтер - однозначно посадова особа.
2. Так, допомогу по безробіттю, одержану у 2014 році, треба відобразити у позиції 12 Декларації. Інформації про суми одержаної допомоги можна одержати у податковій за місцем реєстрації податкової адреси декларанта або через центр зайнятості, на обліку у якому вона перебувала.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Liliia.rada » 12 березня 2015, 20:58

Будь ласка, підкажіть щодо подання декларації комунальними закладами охорони здоровя: головний лікар та головний бухгалтер районного центру ПМСД подають (чи ще хтось зі штату?), а керівники ФАПів та ФП?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 32
З нами з: 03 березня 2015, 14:45
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

molcha » 13 березня 2015, 14:11

Підкажіть будь ласка, головний лікар міської лікарні:
- є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення,
- не відноситься до суб`єктів декларування, тобто декларацію про майновий стан та доходи не подає.
Це вірно?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 12
З нами з: 13 березня 2015, 14:01
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская область

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Козіна Віра » 13 березня 2015, 15:57

Є і суб'єктом відповідальності, і суб'єктом декларування, якщо лікарня не приватна
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

molcha » 16 березня 2015, 10:12

У статті 10 Методичних рекомендацій суб`єктами декларування визнаються особи, зазначені в п.1 та п.п. "а" п.2 частини першої статті 4 Закону "Про засади запобігання і протидії корупції".
Частина перша ст.4 Закону:
"1. Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є:

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період стосовно їхньої підприємницької діяльності;

{Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 224-VII від 14.05.2013, № 1275-VII від 20.05.2014}

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту;

{Підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5083-VI від 05.07.2012, № 224-VII від 14.05.2013}

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, доходів і зборів;

{Підпункт "е" пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 406-VII від 04.07.2013}

є) члени Центральної виборчої комісії;

ж) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

{Підпункт "ж" пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013}

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті;

Серед осіб, зазначених в п.1 та п.п. "а" п.2 немає посад, схожих на посаду головного лікаря...
Що Ви на це скажете, Козіна Віра?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 12
З нами з: 13 березня 2015, 14:01
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская область

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Козіна Віра » 16 березня 2015, 11:11

Як це немає? А пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 4 ЗУ № 3206 - "а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті"
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

molcha » 16 березня 2015, 11:56

Дійсно...
Зрозуміло, щиро дякую Вам!)
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 12
З нами з: 13 березня 2015, 14:01
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская область

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Козіна Віра » 16 березня 2015, 11:59

)) Нема за що. Вони тут дійсно прописали для нашого вуха не зовсім звичну термінологію, тому люди й плутаються(((
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Максим » 16 березня 2015, 12:36

Головний лікар лікарні безсумнівно є суб'єктом декларування. Навіть не шукайте "лазейок". Є судові прецеденти притягнення відповідальності за неподання декларації головним лікарем лікарні. Керівники комунальних підприємств, установ і організацій зобов'язані подавати декларацію. Я б ще порадив декларацію подавати і керівникам структурних підрозділів таких підприємств, установ і організацій.
Максим
 

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Козіна Віра » 16 березня 2015, 17:18

Запитання з вебінару: Чи заповнює декларацію заступник головного бухгалтера вищого учбового закладу?

Відповідь: Якщо підпадає під визначення посадової особи (воно обговорювалося у постах вище у цій гілці) - то так, заповнює.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

molcha » 16 березня 2015, 17:27

Максим написав: Я б ще порадив декларацію подавати і керівникам структурних підрозділів таких підприємств, установ і організацій.


Тобто завідуючи відділень теж повинні це робити? На підставі чого?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 12
З нами з: 13 березня 2015, 14:01
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская область

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Козіна Віра » 16 березня 2015, 17:34

завідуючі відділеннями у комунальній чи державній лікарні - точно повинні.

Про "на підставі чого?" - не зовсім зрозуміла. Ви питаєте, яка норма їх зобов'язує, чи на підставі яких документів та даних їм подавати відомості до декларацій?
Якщо перше - то вони підпадають під пп "а" п. 2 ч. 1 ст. 4 ЗУ № 3206.
Якщо друге - то ми, власне, уже кілька тижднів обговорюємо, які документи слугуватимуть підставами для одержання іцнформації по тих чи інших позиціях декларації.
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

molcha » 16 березня 2015, 17:53

Козіна Віра написав:Якщо перше - то вони підпадають під пп "а" п. 2 ч. 1 ст. 4 ЗУ № 3206.


Я ось про це питав. Дякую Вам)

Тобто головний лікар повинен сповістити завідуючих під підпис про цю необхідність, я вірно розумію?
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 12
З нами з: 13 березня 2015, 14:01
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская область

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

Козіна Віра » 16 березня 2015, 17:58

Так, можна й під підпис. Може й не головний лікар, а уповноважена особа з кадрового підрозділу
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 720
З нами з: 13 грудня 2013, 13:07
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 6 раз.
Регіон: Харків

Re: Чи є бюджетник посадовою особою?

molcha » 16 березня 2015, 18:01

Дякую Вам, так і зробимо))
Мандрівник
Мандрівник
 
Повідомлень: 12
З нами з: 13 березня 2015, 14:01
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Регіон: Днепропетровская область

ДаліХто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей