Пропозиції до закону про службу в ОМС

Пропозиції до закону про службу в ОМС

Брусенцова Яна » 05 березня 2015, 09:10

Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування звернулися до Прем'єр-міністра України щодо необхідності повернення на доопрацювання законопроекту «Про службу в органах місцевого самоврядування» (04.03.15 р.).

Національне агентство України з питань державної служби розробило та подало на розгляд Уряду проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». У зверненні до Прем'єр-міністра України А.Яценюка Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування висловили до законопроекту ряд зауважень.

1. Про визначення умов оплати праці.

Стаття 53 законопроекту передбачає пряме визначення Урядом посадових окладів службовців місцевого самоврядування. Таким чином, місцеві ради обмежуються в праві самостійно визначати місцеву кадрову та фінансову політику. Це суперечить низці принципових положень місцевого самоврядування:

- статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка передбачає наявність у органів місцевого самоврядування можливості: 1) визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління; 2) забезпечувати належні умови оплати праці їх службовців.

- поняттю місцевого самоврядування та принципу правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування, що визначені статями 2, 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

- принципу самостійності місцевих бюджетів (в частині права органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів), що передбачений пунктом 3 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України.

Відповідні положення не узгоджуються з проведенням децентралізації та реформи державного управління, які передбачені Стратегію сталого розвитку «Україна-2020».

На думку експертів, посадові оклади службовців місцевого самоврядування повинні бути встановлені не законом або Урядом, а місцевими радами. Вважаємо, що схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування повинна визначатися без будь-яких обмежень верхньої межі посадових окладів (крім тимчасового обмеження з огляду на нинішню складну економічну ситуацію). Державний вплив доцільно зберегти лише в частині визначення законом мінімальної межі посадового окладу відповідної категорії, а також встановлення співвідношень посадових окладів різних категорій службовців.

2. Про пенсійне забезпечення.

Статтею 53 та перехідними положеннями законопроекту передбачено, що пенсійне забезпечення службовців місцевого самоврядування здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 2020 року. Вважаємо неприпустимою відмову від спеціальних умов пенсійного забезпечення без одночасного вирішення питання формування належних умов оплати праці службовців місцевого самоврядування, які б були конкурентними на ринку праці. Вказане питання можна вирішити за умови прийняття вищенаведених пропозицій щодо визначення умов оплати праці місцевими радами.

3. Про державний контроль.

Частиною четвертою статті 15, частиною сьомою статті 25 законопроекту передбачено повноваження центрального органу виконавчої влади з питань державної служби подавати органу місцевого самоврядування обов’язкову для виконання вимогу щодо скасування їх рішення за скаргами службовців місцевого самоврядування. Вказане є підміною виключної компетенції суду. Експерти вважають за можливе надання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади права на звернення до суду у разі якщо орган місцевого самоврядування відхилив його вимогу про усунення порушень. З огляду на Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р., таким органами державного контролю повинні бути місцеві держадміністрації, а не Нацдержслужба.

4. Про оприлюднення відомостей на сайті Нацдержслужби.

Частинами другою, третьою статті 22, частиною другою статті 25 законопроекту передбачено здійснення Нацдержслужбою суцільної перевірки та оприлюднення на її сайті інформації про вакантні адміністративні посади та про переможців конкурсу.

Вказані положення є невиправданими і створюють умови для неправомірного втручання Нацдержслужбою у власну кадрову політику органів місцевого самоврядування. На думку експертів, за наявності порушень їх можна оскаржити до суду як особисто так і через орган державного контролю.

Оприлюднення такої інформації на веб-сайті Нацдержслужби не має практичної значимості, оскільки вона має лише місцеве значення і для пошуку необхідного фахівця часто потрібно не лише оголошення конкурсу, а й активна робота з його пошуку та залучення. На думку експертів, є достатнім обов’язок органів місцевого самоврядування оприлюднювати оголошення та повідомляти учасників конкурсу про його результати через власні офіційні представництва в Інтернеті та друковані засоби масової інформації.

5. Про патронатну службу.

Неврегульованим залишився правовий статус патронатної служби в органах місцевого самоврядування. Пропонуємо віднести працівників патронатних служб до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування. Але передбачити строковий характер їх роботи (на час повноваження відповідного керівника) і неможливість переходу без конкурсу на інші посади в органах місцевого самоврядування.

Законопроект також містить численні недоліки техніко-юридичного характеру, переважно пов’язані із неврахуванням особливостей місцевого самоврядування порівняно із державною службою. Також він неповністю узгоджується із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України. Зокрема відзначаємо наступне.

У статті 2 законопроекту передбачено, що він стосується лише службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади. Однак законопроект стосується також і службовців місцевого самоврядування, які займають виборні посади.

Вважаємо неправильним викладення у законопроекті положень статті 12 «Врегулювання конфлікту інтересів» та статті 29 «Обмеження призначення на посаду», які врегульовано статтями 27-35 нового Закону України «Про запобігання корупції» та новою статтею 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Дублювання таких положень у законопроекті може призвести до колізій із спеціальними законами.

Пунктом 5 частини другої статті 16, пунктом 3 частини першої статті 43 законопроекту передбачено, що посаду в органі місцевого самоврядування не можуть займати особи, які піддавались адміністративному стягненню за корупційне правопорушення, протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили. Вказані положення не узгоджуються з частиною другою статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» та новою редакцією статей 172-4-172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають таке обмеження не за кожним рішенням суду, а лише тим, яке прямо передбачає таке обмеження.

Частиною 3 статті 46 законопроекту передбачено, що службовець, який займає виборну посаду в органах місцевого самоврядування, звільняється з неї з моменту вступу на цю посаду іншої особи, затвердженої чи обраної у встановленому законодавством порядку. Таке положення суперечить приписам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які пов’язують припинення повноважень секретаря сільської, селищної, міської ради, голови районної, обласної, районної у місті ради, заступника голови районної, районної у місті ради із припинення їх повноважень як депутатів відповідних рад, а не з вказаним у законопроекті фактом.

Пунктом 8 частини 1 статті 11 законопроекту передбачено обов’язок службовця місцевого самоврядування виявляти ініціативу і творчість у роботі. Однак, зазначений обов’язок не має універсального характеру та скоріше може виступати однією із характеристик профілю професійної компетентності посади або підставою для заохочення. Критерії оцінки належного виконання службовцем такого обов’язку матимуть виключно суб’єктивний характер, а окремі види роботи взагалі не вимагають від службовця ініціативності або творчого підходу до її виконання. Закріплення такого обов’язку службовця місцевого самоврядування ставить його у завідомо невигідне та нестабільне положення.

Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування у зверненні до Прем'єр-міністра пропонують повернути проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на доопрацювання для врахування вищевказаних зауважень, а також техніко-юридичного доопрацювання.

Звернення підписали: від Асоціації міст України - Виконавчий директор М.Пітцик, від Української асоціації районних та обласних рад - Голова Секретаріату Ю.Андрійчук, від Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад - заступник Голови-керівник Виконавчої дирекції М.Поєдинок.

(За матеріалами офіційного сайту АМУ http://www.auc.org.ua/news/vseukrainski ... nistra-ukr)
Аватар користувача
Місцевий
Місцевий
 
Повідомлень: 954
З нами з: 03 лютого 2014, 07:44
Дякував (а): 0 раз.
Подякували: 3 раз.
Регіон: ХарківХто зараз онлайн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей